آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | mahdi esmaili درباره نمایش جوادیه (بیست متری): نماش جز بهترین مونولوگهایی بود که دیدم در کنار کریمولوژی . تاریخ یک من
S3 : 05:06:51 | com/org
نماش جز بهترین مونولوگهایی بود که دیدم در کنار کریمولوژی . تاریخ یک منطقه را به خوبی تحلیل کردند تو نمایش . مخصوصا برای ماها که توی سینما توسکا و شیرین بزرگ شدیم .و البته بازیها بسیار خوب بود . اما چرا همه نمایشهامون شده مونولوگ دیشب رفتم جیرجیرک رو دیدم اونم مونولوگ بود بابا دلم قصه میخواد تو رو خدا قصه بگید
ارادت دوست عزیز
در شرایط فعلی و بیماری کووید۱۹ اکثر نمایش ها برای حفظ پروتکل های بهداشتی و سلامت بازیگران روی صحنه مجبور هستند مونولوگ کار کنند و این شاید توفیق اجباری است تا مونولوگ ها در این دوران بیشتر به صحنه بیایند...
ممنون از توجه شما🙏
کهبد تاراج
ارادت دوست عزیز در شرایط فعلی و بیماری کووید۱۹ اکثر نمایش ها برای حفظ پروتکل های بهداشتی و سلامت بازیگران روی صحنه مجبور هستند مونولوگ کار کنند و این شاید توفیق اجباری است تا مونولوگ ها در ...
ممنون از شما کارتون با کیفیت بود واقعا دست مریزاد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید