آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | مرجان /ش درباره فیلم‌تئاتر نورا: با توجه به سال اجرا نمایش خوبی بود و برداشت نسبتا قابل قبولی از خانه ع
S3 : 11:52:51 | com/org
مرجان /ش (u.ur150q)
درباره فیلم‌تئاتر نورا i
با توجه به سال اجرا نمایش خوبی بود و برداشت نسبتا قابل قبولی از خانه عروسک
بازی های بازیگران هم خوب بود
فقط کیفیت فیلم اندکی پایین بود که با توجه به سال اجرا طبیعی به نظر میرسه
آقامیلاد طیبی و پویا این را خواندند
حسین مجتهدی این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید