آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | وحید عمرانی: دوزخ سیاه به سر می شود و تشنگی می میرد وقتی از چشمه های تنت می نوشم
S3 : 16:07:50 | com/org
دوزخ سیاه
به سر می شود
و تشنگی می میرد
وقتی از چشمه های تنت می نوشم
که از تپه های سپید
بیرون می تراوند.
ZanaKordistani، آرزو نوری، حسین کوهی و neda moridi این را امتیاز داده‌اند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید