آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | آرزو نوری: به باد بگو بیاید روی شانه ات بنشیند یا نه بپیچد توی پیراهنت بوی ت
S3 : 18:55:52 | com/org
به باد بگو بیاید
روی شانه ات بنشیند
یا نه
بپیچد توی پیراهنت
بوی تن ات را بردارد... بیاورد
به باد بگو دلتنگم
و دلتنگی...
مفهوم مشترکی است
بین کسانی که تو را می شناسند
برایت
یک سبد رودخانه!
یک مشت گندم
و
یک کبوتر
کنار گذاشته ام
خداکند روی شانه ات ،هنوز کسی ننشسته باشد...
سلام بر آرزو نوری,تیوالی و شاعر قدیمی :)
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید