آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ZanaKordistani: - تکدّر: دوستت دارم و همین اصل،،، غمگین ترم می کند!
S3 : 11:09:42 | com/org
- تکدّر:

دوستت دارم
و همین اصل،،،
غمگین ترم می کند!
وقتی که،
نمی توانم چهار فصل جهان را
در آغوش تو آواز بخوانم!


حسادت می کنم وقتی
نسیمی زیرک
مو هایت را به بازی می گیرد!

آه
نارون بالا بلند من!
باور کن
از این همه خواستن،
--غمگین ام...
مثل پرنده ای که
بادِ مهاجم
لانه اش را
به تاراج برده ست!

{#}سعید_فلاحی (زانا کوردستانی)

@mikhanehkolop3
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید