آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | وحید عمرانی: در پنجۀ مرگ، دین انسان جان است مفهوم خدای مستمندان نان است معبود تما
S3 : 05:00:14 | com/org
در پنجۀ مرگ، دین انسان جان است
مفهوم خدای مستمندان نان است
معبود تمام تشنگان نیست جز آب
ذکر همۀ کویرها باران است
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید