تیوال | امین شعف: یک نیمکت بالای ابرها در سپیدی مطلق آسمانها آرزوی
S3 : 03:15:04
یک نیمکت بالای ابرها
در سپیدی مطلق آسمانها
آرزوی من است.
اندکی آرامش می خواهم.
یک ملاقات خصوصی با خدا
یک فنجان چای داغ که خودش برایم بریزد
یک نیمکت برای ما
برای من و خدا
بالای ابر ها
جایی که بتوانم با انگشت زمینش را نشانش دهم و بگویم:
-از این کار دستی ات متنفرم.

از: ا م ی ن
اندکی آرامش می خواهم.
یک ملاقات خصوصی با خدا
یک فنجان چای داغ که خودش برایم بریزد
یک نیمکت برای ما

خیلی خیلی دوسش داشتم...
۲۲ خرداد ۱۳۹۱
خآنم حسن نژاد:سپاس :)
خآنم دباغ:ممنون که خواندید :)
خانم مهر مهربان: مرسی الهه جان :)
خانم وهاب زاده:لطف دارید به بنده تشکر :)
۲۳ خرداد ۱۳۹۱
مرسی آیدا جان
۰۳ تیر ۱۳۹۱
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید