کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | امین شعف: پاره پاره رگ تکه تکه تن سرخی خون بوی لجن. بیم و امید ترس و نوید
S3 : 16:26:20 | com/org
پاره پاره رگ
تکه تکه تن
سرخی خون
بوی لجن.
بیم و امید
ترس و نوید
شام سیاه
جهنم است اطاق ما.
لب به لبه تو می نهم
لبت به رنگ خون من
خشاب قرص و خواب ناز
ما می شویم دوباره باز.
جسم تو غرق خون بود
روال تو جنون بود
رگ زدی و پریده ای
شوق مرا ندیده ای؟
در پی تو روانه ام
اکنون منم دیوانه ام.
جدال من با زندگی امشب تمام می شود.
دو بال و یه عالمه پر
ما می شویم بار دگر.

از: ا م ی ن
این یک نوشته ی ساده است و قرار نیست هیچ اتفاق خاصی بیفته.
همین.
۰۴ مرداد ۱۳۹۱
امین جان سلام هرنوشته اى باشه کاووس هم نوشته رودوس داره هم صاحب نوشته رو موفق باشى:-)
۰۵ مرداد ۱۳۹۱
مرسی کاووس جان ممنون دوست خوبم. :)
۰۷ مرداد ۱۳۹۱
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید