کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | محمد تاجیک: مرامتو عشق و رفیق چشمامو گریه کرد کبود بی معرفت
S3 : 18:15:09 | com/org
مرامتو عشق و رفیق

چشمامو گریه کرد کبود

بی معرفت شدی ولی

جواب خوبی این نبود


پ.ن: جواب خوبی رو هیچوقت با بی معرفتی نمیدن!

از: مهدی احمدوند
جواب خوبی این نبود...
۲۹ مهر ۱۳۹۱
این پی نوشتت اصلآآآ واسه زمان حال صدق نمیکنه رفیق,الآن به این ترتیب تغییر یافته :
پ.ن: جواب خوبی رو همیشه با بی معرفتی میدن!
حالا چون تویی همیشه شو برمی دارم میگم : اکثرآ ;)
۱۰ آبان ۱۳۹۱
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید