کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | امیر مساوات: در آغازین لحظه ى متلاشى ، در آغازین لحظه ى جهش در
S3 : 18:39:23 | com/org
در آغازین لحظه ى متلاشى ،
در آغازین لحظه ى جهش

در نقطه ی ثقل ِ سرکوب

در زمان ِ صفر
که روح را درون گرایى مفرط از هم پاشید

و جهان

بى هیچ نشانى از صورت بندى ِ ایده آل ِ خویش
غایت ِ زیباى محال ِ خویش ،

از رحم ِ داغ و حجیم ِ تاریکى

چون قطرات ِ خون
چون سرتاسر میل ... دیدن ادامه ›› ِ سقوط کرده از زنده گى

فوران کرد


در هنگامه ى تهى از این ناگهان جنبش ِ گدازه آلود


یک آن چشمان ات را اگر گشوده بودى

-چشمان ات ، سرزمین هاى سیاه ِ موازى-

اکنون

آسمان ِ آبى همزادى دگر مى داشت

و ماهى هاى مرده مماس بر امواج دریا

دمرو خوابیده

نیمى خیره به انتهاى دریا
نیمى خیره به پرواز ِ مرغان ِ خاکسترى ِ ماهى خوار

نمى ماندند....

یک آسمان

متعلق به آتش بازى ِ بمب افکن ها بود
جنگنده ها
و ضد هوایى هاى پرنده کش

آسمانى دگر

از آن ِ کودکانى که فراز بر خلیج فارس

براى تسکین دریا

اسم ِ مرغان دریایى را
بر روى ناو هاى جنگى مى گذاشتند ......
..
.
در زمان ِ صفر
که روح را درون گرایى مفرط از هم پاشید
۲۳ بهمن ۱۳۹۱
امیر جان
حتما اشعار یدالله رویایی را بخوان

بسیار زیبا و آموختنی بود
۲۳ بهمن ۱۳۹۱
آسمان ِ آبى همزادى دگر مى داشت...

بسیار زیبا بود.

۲۸ بهمن ۱۳۹۱
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید