آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | محمد مهدی صدرنیا درباره نمایش مل پامنی: بعد از دیدن کار قبلی گروه آو ( گیل گمش ) یک جور لذت خاصی تمام وجودم را
S3 : 02:09:27 | com/org
بعد از دیدن کار قبلی گروه آو ( گیل گمش ) یک جور لذت خاصی تمام وجودم را گرفته بود که دوست داشتم فقط سکوت کنم تا آن حال و هوا از من دور نشود . نمونه ی یک تفاوت بارز با همه ی چیزی که از نمایش در ذهن داشتم که در کمال هنرمندی عناصر مختلف کنار هم چیده شده بودند .
اما مل پامنی هیچ کدام از مولفه های یک نمایش را ندارد و بیشتر شبیه یک پرفورمنس است یا حتی یک ویدیو کلیپ . نه آغاز مشخصی دارد و نه پایانی ، نه فراز و فرودی دارد و نه کاراکتر مشخصی ، نه داستانی دارد و اینکه حتی قابل نتیجه گیری کردن برای رسیدن به هدف خاصی نیست . شاید هدف از ساخت این کار به قول بابک مهری (کارگردان) این است که چند دقیقه ای کنار هم خوش بگذرانیم . همین . . .
کاش بابک مهری اصولی را که در گیل گمش رعایت کرده بود همیشه مورد توجه قرار دهد .
یعنی نمایش کمدی ساخته بودن؟
۲۳ فروردین ۱۳۹۲
پیشنهاد من به شما دیدن مجدد این نمایش است، و صحبت کردن در مورد این مواردی که ذکر کردید
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید