تیوال | mahyar af درباره فیلم برف روی کاج ها: توصیه می کنم حتما این فیلم رو ببینید من واقعا از لحظه
S3 : 00:59:22
توصیه می کنم حتما این فیلم رو ببینید من واقعا از لحظه لحظه ی فیلم لذت بردم، خیلی حرف برای گفتن داره مخصوصا اگر با کسی در رابطه هستید. شاید کمک کنه خیلی زود جلوی بی رنگ شدن احساس در رابطتون رو بگیرید و بتونید برف های روی کاجو آب کنید.