آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | عباس حکیم قدس درباره نمایش لاموزیکا: سلام آقا صادق میشه خودت باشی.درسته جلال تهرانی متن رو باز نویسی کر
S3 : 14:19:29 | com/org
سلام

آقا صادق میشه خودت باشی.درسته جلال تهرانی متن رو باز نویسی کرده

اما دیگه نباید این همه تاثیر میذاشت.

من اومده بودم لاموزیکارو ببینم نه اجرای مخزن رو .هی خیره راه بری و دیالوگ بگی بدون هیچ حسی


بازیگر خانمم که افتضاح(هیچی نگم بهتره)فقط پیانو زدن نمایش خیلی زیبا بودخلاصه این تجربه ی اولت بود اشکال نداره اما برای بار دیگه روپای خودت وایستا.
بازی و شخصیت و بی ادعا بودنت رو خیلی دوست دارم بی نهایت

ممنون