تیوال | حامد اصغرزاده: من همانم ستاره ی آن روزها درآسمانت اگر... این تلسکوپ
S2 : 07:07:54
من همانم
ستاره ی آن روزها
درآسمانت
اگر...
این تلسکوپ لعنتی را
به روز نمیکردی


از: خود
اینم از بدیهای عصر تکنولژیه
۰۴ مهر ۱۳۹۲
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید