تیوال | امیرحسین مجیری درباره نمایش توهرگز نخواهی گشت: با این که داستان موضوع خوبی داشت (جنگ و درگیری مردم
S2 : 07:41:23
با این که داستان موضوع خوبی داشت (جنگ و درگیری مردم عادی با آن) و بازی ها هم نسبتن خوب بود اما به نظرم نتوانسته بود به خوبی مخاطب را جذب کند. (در مورد شخص خودم!) داستان کمی بیش از حد پیچیده بود و بعضی بخش ها هم بیش از حد شعاری.
شادی بهرامی، بهرنگ و شکوه حدادی این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید