تیوال | مهدی چهرازی: گیلاس قرمزیه لبان توست وقتی رو به خورشیدی می
S3 : 11:03:38
گیلاس

قرمزیه لبان توست

وقتی رو به خورشیدی

می رسد


"مهدی چهرازی"
خورشید کیه؟:)))
۱۷ شهریور ۱۳۹۲
سپاس john گرامی...
خورشید اینجا معنی چشم میده
۱۸ شهریور ۱۳۹۲
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید