آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | همایون ایرانی درباره نمایش سیندرلا: عاشقان و تاخیر، معشوقگان و تعجیل، به همین سادگیست دیر آمدم،زود رفتی
S3 : 01:03:00 | com/org
همایون ایرانی
درباره نمایش سیندرلا i
عاشقان و تاخیر،
معشوقگان و تعجیل،
به همین سادگیست
دیر آمدم،زود رفتی
زود آمدم،دیر فهمیدی!

بگذار همه بگویند،هر آنچه را میخواهند
هرآنچه هست یا هرآنچه حتی نیست!
چه فرقی دارد
وقتی این روزها زندگی تنها یک شایعه است
و مرگ دهان به دهان جای هوا جاریست

و عشق مفقود است و از میدان دید ما خارج،
اوست خنده ای فرو خورده یا هق هقی نیم کاره،
توهمی در صحنه ای پر از آوار آینه در ناکجای یک کابوس

آری عشق، خوابگرد شبهای بی فانوس...

5مهر1392 خورشیدی