کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مریم آقاجانی درباره نمایش روایت ناتمام یک فصل معلق: امشب نمایش را دیدم و اولین چیزی که بعد از نمایش به ذهنم رسید این بود ک
S3 : 14:57:44 | com/org
امشب نمایش را دیدم و اولین چیزی که بعد از نمایش به ذهنم رسید این بود که این نمایش برای ماندگار شدن نوشته نشده بود ...

نمایش معمولی ای بود ولی رو به خوب ...

نمایشنامه ای معمولی و سطحی بود که آنقدر کشش نداشت که مخاطب را به فکر وادار کند و مخاطب فقط به "تماشا" مینشیند ...
بازی ها خوب بود و به نظرم مهمترین نقطه ی قابل بحث و ارزشمند این نمایش بود که همین بازی خوب به تنهایی بار ضعف های نمایشنامه را به دوش میکشید ...

دکور و طراحی صحنه عالی بود ...

موسیقی خوب بود اما چندان کمکی به نمایش نمیکرد یا بهتر است بگویم چندان لزومی به وجودش نبود با وجود خوب بودنش ... و فقط ... دیدن ادامه ›› در لحظات پایانی با نمایش همراه میشود و به لزومش احساس میشود ...


بعضی نمایش ها فقط برای دیدن اند ... نه برای فکر کردن ساعت ها به آن ... نه برای اینکه بعد ها به آن رجوع کنی به عنوان یک نمایش ماندگار در ذهن ...

اما ارزش یکبار دیدن را داشت ... و میتوان از سخت گیری ها کم کرد و دوستش داشت ...!
آی اَگریـــــ ...
۰۱ آبان ۱۳۹۲
سلام.ا پس من در پایین نوشته شما نظر گذاشته بودم... چه نیکو :)
و چه نوشته ی خوبی!
۱۶ آبان ۱۳۹۲
سلام ... لطف دارین شما :)
۱۶ آبان ۱۳۹۲
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید