کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | آنیتا مالکی درباره نمایش عامدانه، عاشقانه، قاتلانه...: بعد از مدت ها دیدن این تئاتر در شرایطی که دیگه یه جورایی داشتم از دیدن
S3 : 20:15:17 | com/org
بعد از مدت ها دیدن این تئاتر در شرایطی که دیگه یه جورایی داشتم از دیدن تئاتر خسته و دلزده می شدم حالم رو حسابی خوب کرد... واقعاً باید به خانم ساناز بیان و عوامل اجرایی خسته نباشید گفت...
متن نمایش به گونه ای بود که تا زمان پایان اجرا به صحنه خیره می شدم...با اپیزود اول و سوم بیشتر ارتباط برقرار کردم ...شاید به خاطر اینکه اپیزود دوم من رو سوق داد به یک ماجرای واقعی که یه جورایی توی روزنامه ها و خبرها دنبال می کردم....بازی ها فوق العاده بود بدون هیچ نقصی...واقعاً دست مریزاد...