کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مهریار درباره نمایش قرار: به نام یگانه هنرمند "قرار" چند روز بعد از تماشای
S3 : 09:03:46 | com/org
مهریار
درباره نمایش قرار i
به نام یگانه هنرمند

"قرار"

چند روز بعد از تماشای آخرین اجرای قرار...

نه پای باد صبا در میان بود و نه کبوتر نامه رسان
این بار قاصد غم ها و شادی ها،عشق ها و خشم ها،آسودگی ها و دغدغه ها،همه و همه،تکنولوژی بود و بس که چه زیبا تنهایی ها را پر کرد و رد پایی از عاطفه و مرهم ... دیدن ادامه ›› به جای گذاشت.
تکنولوژی این بار هدایت گر موازی هایی بود که در بی نهایت،به بهانه ی "قرار"،به "قرار" رسیدند.
"قرار" شجاعانه ساختار شکنی کرد و جلوه ای دیگر از کاربرد تکنولوژی در ارتباط انسان ها با یک دیگر را به تصویر کشید،در مقابل نگاه کلیشه ای و منفی و نامطلوب امروز.
کارگردانی این اثر مطلوب بود و بازی علی سرابی تحسین برانگیز.
دکور و موسیقی هر دو مناسب بودند
و پایانی بس دل انگیز و سرشار از هنـــــــر
نهایتا همه و همه دست به دست هم دادند تا اثری نو به یادگار بماند.
سپاس

یا حق./
کاوه ت و بهرنگ این را خواندند
آریا میامی، تایماز موسی زاده و نینا این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید