آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | امین الف درباره نمایش خواهرانه به وقت خیزران: اگه بخوام به این تیاتر اولویت بدهم به ترتیب این ها خوب بود: - موسیقی
S3 : 01:08:17 | com/org
اگه بخوام به این تیاتر اولویت بدهم به ترتیب این ها خوب بود:
- موسیقی
- اجرای گروه حرکت
-نور پردازی
- بازی ها
- نمایشنامه

در کل هم امتیاز 5 از 10
مینا و علیرضا شیخ بیات این را خواندند
بازی ها
نمایشنامه
موسیقی
اجرای گروه حرکت
نورپردازی
در کل 7 از 10
۱۶ آذر ۱۳۹۲
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید