تیوال | تینا درباره نمایش بادی که تورا خشک کرد، مرا برد: من واقعا پوستر این نمایش رو دوست دارم ، جناب اشکان
S3 : 20:03:12
من واقعا پوستر این نمایش رو دوست دارم ، جناب اشکان چگینی مرسی از طراحی هنرمندانه شما.
بله موافقم بسیار با محتوا هماهنگه :)
۲۰ آذر ۱۳۹۲
بله بسیار زیبا و متفاوته....
۲۰ آذر ۱۳۹۲
منم با شما موافقم ، پوستر زیبایی است
۲۱ آذر ۱۳۹۲
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید