تیوال | سارا درباره فیلم سر به مهر: دوستان این فیلم کاملا...کاملا سلیقه ایه ...ریتمش همونطور
S3 : 04:04:51
سارا
درباره فیلم سر به مهر i
دوستان این فیلم کاملا...کاملا سلیقه ایه ...ریتمش همونطور که سایر عزیزان گفتند کند و ارومه...
بازی خانوم لیلا حاتمی هم طبق روال یواش و اروم...
به نظرم برای این نقش و این داستان بسیار درست انتخاب شدند...
در هر صورت با احساسات من سازگاری زیادی داشت و تا حدی ارتباط برقرار کردم...
خانوم حاتمی جونم گرچه همیشه همینه اما عجیب شیفته ی بازیشم...متانت همیشگی...ارامش همیشگی...خلاصه این که :
من خیلی دوست داشتم فیلمو!!!!!!
همیشه از ادمای گیج که فکر میکنن باحالن بدم میاد........:)
با موضوع ارتباط برقرار نکردم ولی خانم حاتمی چشم نواز بازی کردند
۰۳ دی ۱۳۹۲
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید