کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مهدی چهرازی: نمیدانم ستاره ها راه نشان می دهند یا چشمک می زنند تا تو را به راهی
S3 : 15:15:39 | com/org
نمیدانم
ستاره ها راه نشان می دهند
یا چشمک می زنند
تا تو را به راهی روانه کنند..!
که پایانش من نیستم
پس
آسمانِ ابری را دوست دارم


مهدی چهرازی
92/10/03
بگذار آسمان نیز پشت سر این خاطرات آب بریزد...
۰۶ دی ۱۳۹۲
خوش آمدی مهدی جان:))
جایت حسابی خالی بود ...
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
زنده باشید نوبهاری گرامی
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید