تیوال | مهدی چهرازی: نمیدانم ستاره ها راه نشان می دهند یا چشمک می زنند تا
S3 : 12:05:41
نمیدانم
ستاره ها راه نشان می دهند
یا چشمک می زنند
تا تو را به راهی روانه کنند..!
که پایانش من نیستم
پس
آسمانِ ابری را دوست دارم


مهدی چهرازی
92/10/03
بگذار آسمان نیز پشت سر این خاطرات آب بریزد...
۰۶ دی ۱۳۹۲
خوش آمدی مهدی جان:))
جایت حسابی خالی بود ...
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
زنده باشید نوبهاری گرامی
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید