تیوال | ندا مصطفایی درباره نمایش در انتظار گودو: قرار نبود در این نمایش پارسا پیروزفر هم بازی کنن؟ یا
S2 : 17:22:45
قرار نبود در این نمایش پارسا پیروزفر هم بازی کنن؟ یا من اشتباه شنیدم این خبر رو!
manimoon و baharinbahar این را خواندند
آره منم قبلا شنیده بودم
۲۴ دی ۱۳۹۲
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید