تیوال | مرتضی قصدی درباره سه جلسه تراپی و یک مهمانی: داستان زندگی امروز ما. زندگی ماشینی ما. روزمرگی و
S2 : 09:02:58
داستان زندگی امروز ما. زندگی ماشینی ما.
روزمرگی و ساعت مرگی ما که حتی برای شب های جمعه و تاریخ به دنیا آمدن بچه برنامه ریزی می کنیم.
زندگی ماشینی ما که برنامه ی شنبه را می توانی تا پنجشنبه کپی پیست کنی و روال جمعه ها نیز معلوم و مشخص است ! تکرار و تکرار و تکرار مانند یک میمون..
زنی خسته از این زندگی نباتی در پی اسم خود می گردد که فراموش کرده..
3 جلسه پیش تراپیستی می رود در جلسه ی سوم فضا سورئال (رئالیسم جادویی خاص موراکامی) می شود و میمون (سعید چنگیزیان) وارد داستان می شود و مشکل زن در یک مهمانی شام حل می شود !
دیدنش پیشنهاد می شود با این توصیه که زیر لایه ی به ظاهر فانتزی و سورئال ورود میمون به دنیای انسان ها و نماد ها و استعاره ها را گم نکنید.
بازی سعید چنگیزیان و الهام کردا بسیار چشم نواز و قوی بود ، رامین سیار دشتی و هومن کیائی متوسط.
سعید چنگیزیان فضایی را خلق کرد که وجود یک میمون در میان انسان ها را باور پذیر و صد در صد طبیعی نشان می داد.
۰۵ بهمن ۱۳۹۲
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید