کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | سهیل ساعی درباره نمایش بی‌بی بیدل: جمال کربلایی زاده : تمام زندگی در «گذشته» و تفکر در آن محصول سوال
S3 : 08:12:54 | com/org

جمال کربلایی زاده :
تمام زندگی در «گذشته» و تفکر در آن محصول سوال های بی جواب حال ماست که کلید آن در نقطه ای از گذشته گم شده است .
طلب می کنیم حقایق را در حالی که آنها خود را به راحتی نمایان نمی سازند.
انصاری عنان کار را به خوبی در دست گرفته است . قفل های آهنین بر پیکره متن زده است ، و باز خودش با "نرمش های قهرمانانه" ذهن او به زیبایی هر چه تمام تر پس از درگیری ذهن مخاطب درب های امید برای مخاطب باز می شود . رخداد مرکزی نمایش و هسته اصلی آن با ( تفکر بکر کارگردان) به صورت کاملا خاص و ما هرانه خود نمایی می کند . بسان عروس دلربایی که بی عریان سازی و خود نمایی محض و علنی ، چنان با مهارت، ذهن را در گیر خود می کند . بازی های یکدست و کنش های موفقیت آمیز بین بازیگران به زیبایی ملموس است . تشکر و تشکر

هومن شهباز این را پاسخ داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید