تیوال | احسان ساعی درباره فیلم همه چیز برای فروش: من نویسنده و کارگردان این فیلم را نمی شناسم و قصد جسارت
S3 : 21:17:46
من نویسنده و کارگردان این فیلم را نمی شناسم و قصد جسارت ندارم ولی فیلمی که من دیدم از یک ذهن بیمار ناشی می شود. نمی دانم کسی که تا این حد دنیا را سیاه می بیند و کوچکترین نقطه روشنی در آن پیدا نمی کند چرا بلایی سر خود نمی آورد؟
اصلا دیدن این فیلم را پیشنهاد نمی کنم چون واقعا حال من و اطرافیانم در انتهای فیلم بد شده بود.
یک ربع اول فیلم باعث ایجاد همذات پنداری می شد و خوب جلو می رفت ولی اصرار بر نشان دادن تلخیهای الکی که تکرار آن تاثیر عکس می گذارد و ایجاد تاثر و همذات پنداری نمی کند , به نظر من ضربه بزرگی به فیلم زده است.
فیلم دارای تک صحنه های واقعا خوبی است ولی در یک فیلمنامه افراطی و تا حدی گنگ