کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | محمدرضا کاظمی درباره فیلم معراجی ها: تیوال عزیز پیشنهاد دارم صفحه مربوط به این فیلم سخیف را در حمایت از کمپ
S3 : 02:01:37 | com/org
تیوال عزیز پیشنهاد دارم صفحه مربوط به این فیلم سخیف را در حمایت از کمپین تحریم آثار دهنمکی از سایت بردارید. ممنون
درود بر شما
تیوال اطلاعرسانی و ایجاد فرصت برابر برای همه آثار را از اصول خود می داند و قضاوت و ارزیابی آثار را به مخاطبان می سپارد.
۰۹ اسفند ۱۳۹۲
نظر دیگران باعث قضاوت بهتره تماشاچیان میشه
۱۰ اسفند ۱۳۹۲
من هم موافقم جناب کاظمی...
۱۱ اسفند ۱۳۹۲
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید