تیوال | نازنین عارف کیا: دوستان یه سوال دارم؛چه جوری میشه فیلم اختتامیه جشنواره
S3 : 17:34:45
دوستان یه سوال دارم؛چه جوری میشه فیلم اختتامیه جشنواره موسیقی فجر امسال رو پیدا کرد؟؟
بهرنگ و احمد این را دوست دارند
تقریبا هیچ جوری!
۰۹ اسفند ۱۳۹۲
میرم سراغ همون اولی که گفتین ترجیحا!D:
ممنون.
۰۹ اسفند ۱۳۹۲
D:D:
۰۹ اسفند ۱۳۹۲
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید