تیوال | نسترن درباره نمایش شکلک: درود بر دوستان من بین یک تا سه بلیط برای دیدن این
S3 : 20:50:01
نسترن
درباره نمایش شکلک i
درود بر دوستان
من بین یک تا سه بلیط برای دیدن این نمایش تا 22 اسفند می خواهم. بعد این تاریخ در تهران نیستم.
تروخدا اگه بلیط اضافه دارید منو دریابید.
nastaran.younespour@gmail.com
manimoon این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید