کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | کیانا اعتمادی درباره کنسرت -تیاتر در روزهای آخر اسفند: با سلام. کسی از دوستان از تاریخ دقیق پایان اجرا خبر
S3 : 02:42:28 | com/org
با سلام.
کسی از دوستان از تاریخ دقیق پایان اجرا خبر داره؟
در تیوال گفته شده تا 29 اسفند، ایران کنسرت 18 و تالار وحدت 23 ... ؟؟
ghazalllll و حسین ولیپور این را دوست دارند
این اجرا تا روز 22 اسفند ماه ادامه داردو تمدید هم نمی شود .
۱۷ اسفند ۱۳۹۲
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید