کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | علی سیمایی درباره فیلم زندگی خصوصی آقا و خانم میم: به نظرم متن خوبی داشت که ادم و به نتیجه گیری اشتباه سوق میداد اما از ب
S3 : 12:40:00 | com/org
به نظرم متن خوبی داشت که ادم و به نتیجه گیری اشتباه سوق میداد اما از بازی ابراهیم حاتمی کیا خوشم امد چون تیپی که گرفته بود و چهرش کاملا با نقشش هم خوانی داشت..
manimoon، شادی بهرامی و محمدرضا دانش این را خواندند
الهه الف، M.akhavan و کیمیا TAV این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید