آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | امیر رسولی: باسلام و صب بخیر قصد دارم از امروز به صورت روزانه بخشی ایجاد کنم به
S3 : 16:06:21 | com/org
باسلام و صب بخیر
قصد دارم از امروز به صورت روزانه بخشی ایجاد کنم به اسم یک سطر، یک پند
لطفا نظراتتونو بنویسید

اینم اولین سطر و اولین پند


POSITIVE THINKING WILL LET YOU DO EVERYTHING BETTER THAN NEGETIVE THINKING WILL.

تفکر مثبت به شما اجازه می دهد همه چیز را بهتر از زمانی که تفکر منفی دارید، انجام دهید.از: یک سطر، یک پند
استقبال می کنم
۱۹ فروردین ۱۳۹۳
خیلی هم خووب
۱۹ فروردین ۱۳۹۳
چه کاری بهتر از این؟!؟!
۲۱ فروردین ۱۳۹۳
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید