تیوال | نیلوفر ثانی: شاعران بدون مرز (10) ﺣﺮﻑ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻣــــــــﻦ ﭼﻘﺪﺭ
S3 : 03:53:49
شاعران بدون مرز (10)

ﺣﺮﻑ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﻣــــــــﻦ
ﭼﻘﺪﺭ ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ
ﺍﺩﻋﺎﯼ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ !


ریچارد براتیگان
ریچارد براتیگان که حرف نداره!

روزی زمان خواهد مرد
وعشق
دفنش خواهد کرد

(ر.ب.)
۲۷ فروردین ۱۳۹۳
اقای حیدری عزیز ارشیو من از کتابها نبوده بیشتر از نت بوده ...حقیقتش به چشمم گزیده یا مجموعه ایی از شاعران بدون مرز نخورده اگه هم باشه من ندیدم... اما بطور مجزا بیشتر کتابهای نزارقبانی دیدم و ناظم حکمت ...
۲۸ فروردین ۱۳۹۳
***...
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید