تیوال | صبا تقی زاده درباره نمایش ملکه زیبایی لی‌نین: من 5 تا بلیط دارم. نمی تونم برم، برای فردا، اگر کسی
S3 : 06:23:35
من 5 تا بلیط دارم. نمی تونم برم، برای فردا،
اگر کسی خواست بگه
سلام
چه شماره صندلی هایی؟ اگه با تخفیف بدی من میخوام
۲۸ فروردین ۱۳۹۳
ردیف چندم؟
۲۸ فروردین ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید