تیوال | ایمان کاظمی درباره نمایش ملکه زیبایی لی‌نین: این همه خلاقیت یه جا ؟ استااد غنی زاده، حرف نداری.
S2 : 16:37:05
این همه خلاقیت یه جا ؟
استااد غنی زاده، حرف نداری. خودت، بازیت، شخصیتت، کارگردانیت، انتخاب بازیگرات و خلاصه هر چیزیکه مربوط به تو باشه
بینظیره همایون
۱۱ دی ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید