کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | طیبه علیرضایی درباره نمایش ملکه زیبایی لی‌نین: کارای غنی زاده رو با اطمینان میشه رفت و دید و لذت برد کلا این اسم منو
S3 : 13:18:18 | com/org
کارای غنی زاده رو با اطمینان میشه رفت و دید و لذت برد کلا این اسم منو امیدوار می کنه، انتخاب بازیگر زیرکانه بود، اولین اجرای ویشکا آسایش هنرمندانه و دوست داشتنی بود.