تیوال | طیبه علیرضایی درباره نمایش ملکه زیبایی لی‌نین: کارای غنی زاده رو با اطمینان میشه رفت و دید و لذت برد
S2 : 15:21:03
کارای غنی زاده رو با اطمینان میشه رفت و دید و لذت برد کلا این اسم منو امیدوار می کنه، انتخاب بازیگر زیرکانه بود، اولین اجرای ویشکا آسایش هنرمندانه و دوست داشتنی بود.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید