کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مهتاب درباره نمایش خشکسالی و دروغ: نمایش عالی بود ولی سالن افتضاح بود. دیگه هیچ وقت نمیرم اونجا. حیف این
S3 : 20:15:57 | com/org
نمایش عالی بود ولی سالن افتضاح بود. دیگه هیچ وقت نمیرم اونجا. حیف این نمایش با این بازیگرها که توی همچین سالنی اجرا میشه...