همینک تیم پشتیبانی تیوال از طریق چت آنلاین و ایمیل در خدمت شماست و موقتا پاسخگویی تلفنی متوقف شده‌است. اطلاعات بیشتر
تیوال | تی تی: میزی برای کار کاری برای تخت تختی برای خواب خوابی
S3 : 06:00:40
میزی برای کار
کاری برای تخت
تختی برای خواب
خوابی برای جان
جانی برای مرگ
مرگی برای یاد
یادی برای سنگ
"این بود زندگی"

از: زنده یاد حسین پناهی
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید