تیوال | تی تی: من و خدا سوار یک دوچرخه شدیم، من اشتباه کردم و جلو
S2 : 17:03:44
من و خدا سوار یک دوچرخه شدیم، من اشتباه کردم و جلو نشستم و خدا عقب. فرمان دست من بود و سر دوراهی ها دلهره مرا می گرفت. تا اینکه جایمان را عوض کردیم. حالا آرام شدم و هر وقت از او می پرسم کجا می رویم؟ بر میگردد و با لبخند می گوید..."تو فقط رکاب بزن"


از: ...
چقدررررررررررررر زیبا
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
ممنون دوست عزیز
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
خواهش میکنم.
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید