تیوال | شقایق درباره نمایش مرداب روی بام: بالاخره منم موفق شدم این کار رو ببینم(البته اون قدر
S3 : 03:18:17
شقایق
درباره نمایش مرداب روی بام i
بالاخره منم موفق شدم این کار رو ببینم(البته اون قدر ترس از خفت شدن در مسیربرگشت به خونه رو داشتم که الان تازه میفهمم دیشب چی دیدم!)
زنانگی موج میزد...درد که یه زن رو پخته میکنه...خیلی خوب بود، میزانسن قسمت نامه رو خیلی دوست داشتم

"موقع رفتن برنگرد وگرنه رو زانوهام میشکنم..."