تیوال | انیس مقدم درباره نمایش 25 ماه جاری، تهران حومه، 20:47: دیشب یه چاله کندم ، فکر می کردم به درد بخوره . صبح
S3 : 17:45:48
دیشب یه چاله کندم ، فکر می کردم به درد بخوره . صبح که پا شدم ، دیدم یه گربه مرده افتاده توش .
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید