تیوال | محمد بنی هارونی درباره نمایش مرداب روی بام: خیلی میشه راجع به مرداب روی بام حرف زد ولی نظر ها رو
S3 : 13:28:56
خیلی میشه راجع به مرداب روی بام حرف زد ولی نظر ها رو که میبینم بقیه دقیقا از نقطه ضعف نمایش به اسم نقطه قوت یاد کردند. چون ما یه چیز غیر متعرف می بینیم اولین حسی که بهمون میده زیبایی. ولی بعدش باید فکر کنیم که این غیر متعارف بودن کمکی به پیشبرد داستان کرده یا فقط برای قشنگی بود. فقط میگم اقتباس نا ملموس و نا موفق که درد خود کارگردان نیست با طراحی صحنه از سر وا کنی با بازی های افتضاح به غیر از بهناز جعفری و ستاره پسیانی . عجیب تر صدای به شدت ضعیف پانته آ پناهی ها که منی که ردیف سوم بودم نمیشنیدم چه برسه به بقیه. آینه ای بی ابهت و انگار بیمار و سردرگمی خرده مقهوم گرای اگزجره ، حس خوبی به من نداد. ویالونیست غیر حرفه ای و استفاده از موزیک سر صحنه و بعد صدای آهنگ ضبط شده که بسیار بی ربط به ویالون. در کل با نمایش های پر ادعا ولی توخالی مخالفم.
شادی بهرامی و بهرنگ این را خواندند
فرزین امیری، آرزو نوری، سین الف و رضا نوری این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید