تیوال | شاهین باقری درباره فیلم کلاه قرمزی، نوروز 93: سایت های سینمایی معتبر Rotten Tomatoes ، IMDB و Metacritic
S3 : 10:49:49
سایت های سینمایی معتبر Rotten Tomatoes ، IMDB و Metacritic در حمایت از برنامه ی ایرانی ـه کلاه قرمزی نام های خود را تغییر دادند:
آی ام دی بی => آی ام دی وی
روتن تومیتوز => روتن کاهوز
متاکیریتیک => متاولامین
دیوی 3> !!!
۰۵ خرداد ۱۳۹۳
:)))
۰۵ خرداد ۱۳۹۳
نیکی :))
۰۶ خرداد ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید