تیوال | حسام الدین حیدری درباره فیلم کلاه قرمزی، نوروز 93: فامیل دور : ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﻳﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺪﯼ
S2 : 03:51:42
فامیل دور : ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﻳﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺪﯼ ﺑﺪﻭﻥﺧﻮﺩﺕ ﻧﻴﺴﺘﯽ ,ﺧره ﺩﺭﻭﻧﺘﻪ
جیگر درون
جیگر درون
جیگر درون
باز میگه!باز میگه!باز میگه!
۱۳ خرداد ۱۳۹۳
شاهین جان D:
۱۴ خرداد ۱۳۹۳
عالی بود .
۲۱ خرداد ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید