کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | علی اژدری درباره نمایش پرده برداری: کسی جایی می‌گفت: «و من همیشه فکر می‌کنم چه بر سر واژه‌ها
S3 : 18:57:30 | com/org
کسی جایی می‌گفت: «و من همیشه فکر می‌کنم چه بر سر واژه‌ها می‌آید اگر هرگز نتوانند چشمانی را بیابند که برایشان نوشته شده‌اند؟».

حکایت این نمایش هم حالا همین است انگار. ای دریغ...
ز روزگار جفا نامه‌ئی که عرض افتاد
مدام بر ورق روزگار خواهد ماند

جناب اژدری عزیز، بی مهری ها بدجور به یاد ما خواهد ماند...
۱۲ تیر ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید