تیوال | امیر رضوان درباره فیلم شب‌های روشن: کتاب شب‌های روشن روایت سرراست‌تر و دل‌نشین‌تری داره.
S2 : 13:26:42
کتاب شب‌های روشن روایت سرراست‌تر و دل‌نشین‌تری داره. سعید عقیقی شاید بیش از حد شخصیت خودش رو قاطی شخصیت داستان کرده. کاش و کاش و کاش این‌قدر فرهیخته‌گی شخصیت داستان رو توی گیومه به خورد بیننده نمی‌دادند...
با این حال اما... ببینید فیلم رو
انیس مقدم، گلشن قربانیان، اوا.ت، علی عبدالرحیم و ailaaar این را خواندند
علی اژدری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید