آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | نگاه سهرابی درباره نمایش هیولا خوانی: می تونم راحت بگم که خیلی خوب بود اما بعضی از دیالوگ ها که مطرح کننده
S3 : 15:39:00 | com/org
می تونم راحت بگم که خیلی خوب بود اما بعضی از دیالوگ ها که مطرح کننده ی قسمتی که باید تماشاگر تحلیل اش کنه تا به اکتشافات از نوع دیگر روایت داستان ،سریع گفته می شد ویک دیالوگ سنگین قابل تامل دیگه پشت اون ... ،این بود که مجال نمی داد به تماشاگر برای فکر کردن و سر من رو به شخصه در جاهای از متن به درد آورد و علاوه بر اون از نظر من دکور بد بود چون خیلی راه داشت تا بهتر از این قدرت نمایشنامه رو نمایان کنه ولی طراحی لباس ها بسیار هوشمندانه بود. شروع نمایش با فیلم "دیگران" هم شروع نرم و درستی بود بنا بر ما یحتوای داستان و بازی ها هم عالی بود بویژه علی سرابی در ضمن یک فکری هم باید راجع به تهویه هوای سالن بشه.