تیوال | arsham درباره نمایش هیولا خوانی: دوستان کسی آخرین مونولوگ نمایش را در خاطر دارد؟؟ متاسفانه
S3 : 08:14:40
arsham
درباره نمایش هیولا خوانی i
دوستان کسی آخرین مونولوگ نمایش را در خاطر دارد؟؟ متاسفانه به دلیل تن صدای پایین نویسنده متوجه نشدم و چون حواسم هم به نویسنده بود دیر حواسم به نوشته انداخته شده بر دیوار افتاد... :(
manimoon این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید